Opleidingen

Samen met Brokx Consultance biedt Compaen Groep twee post-HBO opleidingen aan:

Intern Begeleider opleiding

Iedere school heeft leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Aandacht die door de leerkracht zelf vaak onvoldoende gegeven kan worden. Voor de ontwikkeling van deze leerlingen is de Intern Begeleider van cruciaal belang. En de rol van Intern Begeleider gaat verder: hij of zij speelt een centrale rol in kind-, onderwijs- en schoolontwikkeling. De Intern Begeleider heeft een duidelijke visie op kwaliteit, (zorg)leerlingen, ontwikkeling van onderwijs. Daarnaast bezit hij of zij de competenties om samen met de leerkrachten de kinderen en de school verder te ontwikkelen.

Compaen biedt in samenwerking met Brokx Consultance de post-HBO opleiding voor Intern Begeleiders aan. Centraal in deze opleiding staat het kunnen ontwikkelen, vormgeven en leiden van de zorg en zorgstructuur binnen een onderwijsorganisatie. We werken met kleinere groepen en met docenten die echt uit de praktijk komen, om zo maximaal resultaat te behalen. Door deze opleiding krijgt u een erkend post-HBO diploma en een certificaat van de Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs Nederland.

De opleiding Intern Begeleider omvat acht modulen en een looptijd van twee schooljaren:

 1. Attitude van de IB
 2. IB en onderzoek
 3. IB als begeleider en coach
 4. IB, beheer en organisatie
 5. IB en innovatie
 6. IB en samenwerking
 7. IB in de praktijk
 8. Onderzoek en Rapportage

In het tweede studiejaar wordt verwacht dat de Intern Begeleider afstudeert met diverse  eindproducten in een zelf gekozen leerteam van maximaal 3 andere cursisten.

Wilt u meer informatie over de intern begeleider opleiding, bekijk dan deze pdf of neem contact met ons op via info@compaengroep.nl .

Intern Begeleider Opleiding

Basisopleiding directeur primair onderwijs

Er is een constante behoefte aan nieuwe schoolleiders. Recente prognoses van januari 2011 geven aan dat er op korte termijn een groot tekort zal ontstaan. Van deze schoolleiders wordt verwacht dat zij een post-HBO gecertificeerde basisopleiding voor directeur primair onderwijs hebben afgerond en dat ze zich voortdurend blijven ontwikkelen in leiderschap en management. 

Met de basisopleiding directeur primair onderwijs wil Compaen Groep, samen met Brokx Consultance, gemotiveerde ambitieuze leerkrachten, aspirant leidinggevenden, adjunct-directeuren, startende- en zittende directeuren met specifieke professionaliseringswensen op het gebied van leidinggeven en management in twee jaar opleiden. Met als resultaat het post-HBO diploma directeur primair onderwijs. Het doel van de opleiding  is die competenties te ontwikkelen die door de Nederlandse Schoolleiders Academie zijn ontwikkeld.

De basisopleiding directeur primair onderwijs bestaat uit acht modules:

 1. Attitude en leiderschap
 2. Strategie en verandering
 3. Integraal Personeelsbeleid
 4. Ondernemerschap (w.o. lumpsum)
 5. Communicatie (intern en extern)
 6. Motiveren en stimuleren van professionals
 7. Kwaliteitszorg
 8. Onderzoek en Rapportage

 

Meer weten over de opleidingen? Neem dan contact met ons op via info@compaengroep.nl