Trainingen

Organisatieveranderingen vragen altijd andere of nieuwe vaardigheden van uw mederwerkers. Compaen Groep begeleidt u door middel van trainingen in het succesvol doorvoeren van veranderingen. Trainingen zijn een goed middel om nieuw gedrag eigen te maken. In een training staat het oefenen van nieuw gedrag centraal. Fouten maken mag, sterker nog: fouten zijn bij uitstek nodig om te leren en geven gelegenheid om oud gedrag af te leren. Compaen heeft een breed aanbod in trainingen die uw school kunnen helpen bij veranderingen.

Compaen Groep kijkt naar het veranderingsproces en stelt hier in overleg een geschikt trainingsprogramma op die uw organisatie verder helpt. In de trainingen wisselen theorie en oefeningen elkaar af. 

Compaen Groep biedt de volgende trainingen voor het onderwijs:

 • Samenwerking
 • Kwaliteitsontwikkeling
 • Onderwijskundige vernieuwing
 • Klantgericht denken
 • Oudergesprekken
 • Functioneringsgesprekken
 • Overleg- en medezeggenschap
 • Innovatie
 • Implementatie methodes
 • Wet BIO permanente educatie
 • Train de trainer (bijvoorbeeld coaching van IB-ers om op te leiden tot coach)
 • Communicatie  
 • Balans werk en privé