Outplacement

Outplacement creëert nieuw toekomstperspectief voor de organisatie en medewerker die uit elkaar willen gaan, bijvoorbeeld vanwege boventalligheid, reorganisatie,een verstoorde arbeidsrelatie of anders. De doelstelling van een outplacementtraject is het realiseren van een nieuwe werkkring.

Een outplacementtraject bij Compaen Groep is een persoonlijk traject met heldere doelstellingen. Wij verwachten een actieve rol van de medewerker, het is zijn traject. Op deze manier kan de medewerker een loopbaankeuze maken die bij hem past, ook op langere termijn en is de kans van slagen optimaal. Door onderzoek, coaching en training krijgt de medewerker beter inzicht in de eigen mogelijkheden, affiniteiten, kwaliteiten en competenties.

De kenmerken van een outplacementtraject bij Compaen Groep:

  • Persoonlijke profielanalyse gebaseerd op zelfanalyse, aangevuld met psychologisch onderzoek, diepte-interviews, assessment methodieken en 360 graden feedback.
  • Het plan van aanpak wordt opgesteld vanuit de persoonlijke behoefte en wensen en mogelijkheden van de medewerker.
  • Een persoonlijk werkboek, met daarin praktische tips en handreikingen.
  • Beter inzicht in passende taken, werkomgeving en branches.
  • Aandacht voor presentatie op de arbeidsmarkt door te werken aan het CV, solliciteren, netwerk en vacatureanalyse.
  • Aandacht voor praktische vaardigheden zoals; timemanagement, assertiviteit, communicatietechnieken en persoonlijke presentatie

Wij houden uiteraard contact met de werkgever over de voortgang van het traject middels persoonlijk contact en rapportages. Op deze manier blijft u, als werkgever, op de hoogte van het traject van uw werknemer en werkt u aan de opbouw van het personeelsdossier.