Training

Trainingen en studiedagen zijn een goed middel om veranderingen te ondersteunen, om nieuw gedrag eigen te maken. Compaen Groep biedt maatwerk aan in haar training. Het verandertraject van de organisatie bepaalt immers welke competenties en vaardigheden getraind moeten worden.

In onze trainingen wisselen theorie, praktijkvoorbeelden uit de groep en rollenspelen elkaar af om inzicht te geven en nieuw gedrag te oefenen. Feedback is een belangrijk onderdeel van al onze trainingen en zal gegeven worden door zowel de trainer als de overige deelnemers. Er wordt gereflecteerd op het verbeteren van gedrag. Fouten maken mag, sterker nog, fouten zijn zeker nodig om nieuw gedrag te leren en oud gedrag af te leren.

Ook geven we open trainingen in het Process Communication Model®

Welke trainingen en studiedagen geven wij?

Voor alle organisatiesSpeciaal voor het onderwijs
 • Effectief samenwerken
 • Klantgericht denken en handelen
 • Teambuilding Insights Discovery®
 • Teamtraining en -coaching Process Communication Model®
 • Timemanagement
 • Effectief communiceren
 • Feedback geven en ontvangen
 • Intervisie
 • Resultaatgericht sturen (functionerings- en beoordelingsgesprekken)
 • Gesprekstechnieken
 • Leiderschapstraining
 • Kwaliteitsontwikkeling                         
 • Onderwijskundige vernieuwing
 • Oudergesprekken
 • Overleg- en medezeggenschap
 • Implementatie methodes
 • Wet BIO permanente educatie
 • Innovatie in het onderwijs
 • Adaptief onderwijs
 • Brede schoolontwikkeling